Baginbox
Dryckesburk
Trycksaker
Bag in box
En sommargåva som företaget vill få ett eget blommigt mönster på. Mönstret skulle vara enkelt, modernt och somrigt.

Eftersom vi kan ha olika uppfattningar om vad enkelt, modernt och somrigt är fick kunden se några olika ritade blommor som de kunde välja mellan. Utifrån vald stil gjorde jag sedan mönstret.