Barntillåtet
Filmfestival
HTFs kongress-04
Lansering av Tria
Pride 
Personalingång
Swedental
Tur-mässan

Stockholms Filmfestival
Jag blev tillfrågad av Stockholms filmfestival att göra en utställningsform med fotografier från några av Katharine Hepburn filmer. Hängningen vara i den K-märkta Skandiabiografens foajé och visades den 13-23 november 2003 under pågående filmfestival.