Barntillåtet
Filmfestival
HTFs kongress-04
Lansering av Tria
Pride 
Personalingång
Swedental
Tur-mässan

Sedan min examen 2003 från Beckmans formlinje har jag ritat olika inredningar för bland annat mässdeltagande och liknande.

För mässdeltagande har jag många gånger även gjort grafiska materialet 
och tagit fram koncept till företags montrar.

Några av inredningarna hittar du under länkarna.