Barntillåtet
Filmfestival

HTFs kongress-04
Lansering av Tria
Pride 
Personalingång
Swedental
Tur-mässan

HTFs kongress 2004
Temat för kongressen var Vision. Jag tolkade vision och ritade loggan som glada uppåtsträvande streck likt ett fräscht växande grässtrå som strävar uppåt. Loggan använde jag mig sedan av i dekoren, det grafiska materialet och dukningen.

Redan utanför byggnaden möttes deltagarna av dekoren som sedan ledde dem in till receptionen och kongresshallen.