Barntillåtet
Filmfestival

HTFs kongress-04
Lansering av Tria
Pride
Personalingång
Swedental
Tur-mässan

Stockholm Pride, 2005
Montern skulle ha olika funktioner. En del skulle användas till miniseminarier och en annan för besökare att bli informerad om rättigheter man har på sin arbetsplats.

Monterns ena kortända ramade jag in med två sittbänkar. Här hade man möjlighet att sitta ned och lyssna på miniseminarierna. Bänkarna användes också som förvaring för material och godis.

Som inlockning och igångsättande av samtal fanns tre olika pratbubblor på långväggen där olika situationer beskrevs. Besökarna uppmanades skriva sitt förslag till lösning.


HTFs deltagande 2004