Barntillåtet
Filmfestival

HTFs kongress-04
Lansering av Tria
Pride 
Personalingång
Swedental
Tur-mässan

Swedental mässan
På ett litet utrymme och med en begränsad budget försöker jag få ett enhetligt uttryck utifrån förbundens olika önskemål. Ytan är endast 6 kvm och på den ska förvaring, monterpersonal och exponering av tre olika förbund rymmas. Självklart ska monter också kännas fräsch och lockande. 

Bilderna visar montrar från 2006 och 2007 års deltagande.